Kontakt

ZAKŁAD OBRÓBKI PRECYZYJNEJ – ŁABĘDY SP. Z O.O.

44-109 Gliwice, ul. Mechaników 9

tel. +32 734 52 95

 

Regon 278169893

NIP 9691355904

 

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS 0000203122

 

Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego - 100.000, 00 PLN

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

e-mail: bok@zop.pl 

tel.: 32/734-52-95 wew. 21

DZIAŁ HANDLU I ZAOPATRZENIA:

tel.: 32/734-52-95 wew. 23, 24

kom.: 506 701 350