Pompa pionowa zalewowa to pompa do rozładunku cieczy ze znormalizowanych pojemników typu IBC (DPPL) oraz ze zbiorników, których głębokość nie przekracza 1,1m.
Doskonale sprawdza się przy przetłaczaniu mediów występujących w różnych branżach przemysłowych. Pompa beczkowa jest wygodnym urządzeniem o bardzo szerokim zakresie zastosowania, niemal do wszystkich rodzajów niepalnych cieczy. Urządzenie jest stosowane do przelewania, opróżniania i napełniania cieczami niepalnymi i niewybuchowymi kanistrów, hoboków, beczek zbiorników i różnych kontenerów.
Może pompować media zarówno o stosunkowo wysokiej jak i niskiej lepkości, przy równoczesnym występowaniu agresywności chemicznej pompowanego medium.
Zasadniczą zaletą tej pompy jest krótki czas jej uruchomienia, pompa nie wymaga przygotowania do pracy, cechuje się cichą i wydajną pracą.
Ponadto:
- Posiada szerokie spektrum zastosowań,
- Małe gabaryty i zwartą budowę,
- Możliwość zastosowania dodatkowych akcesoriów,
- Możliwość wykonania z materiałów dopuszczonych do kontaktu z mediami spożywczymi,