Szanowny Użytkowniku,

Zakład Obróbki Precyzyjnej Sp. z o.o. jako administrator przetwarza dane osobowe stosując pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za Twoją zgodą możemy wykorzystać pliki cookies również w celach statystycznych i marketingowych Jako administrator szanujemy i przestrzegamy prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach portalu www.zop.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania informatyczne. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Przedstawiona zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych. Takie przetwarzanie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, jednak masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu. Jeśli nie podejmiesz innych decyzji i nie dokonasz odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki, nasza strona będzie również instalować pliki cookies i podobne na Twoich urządzeniach oraz odczytywać informacje z tych plików. Informacje dotyczące plików cookies znajdziesz w sekcji "Cookies" na końcu niniejszej informacji.

2. Administrator danych

Niniejsza strona jest własnością firmy Zakład Obróbki Precyzyjnej – Łabędy Sp. z o.o.
44-109 Gliwice, ul.Mechaników 9 i pełni rolę administratora Twoich danych osobowych

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane.

Osoby korzystające z naszej strony internetowej pozostają anonimowe, chyba że same zdecydują inaczej. Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP, zawarte w logach systemowych, są wykorzystywane przez nas wyłącznie w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Ponadto, adresy IP są wykorzystywane do gromadzenia ogólnych, statystycznych informacji demograficznych, takich jak region, z którego następuje połączenie.

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Zakład Obróbki Precyzyjnej – Łabędy Sp. z o.o. za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej komunikacji z użytkownikami.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w portalu www.zop.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla wspólnej komunikacji. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Zakład obróbki Precyzyjnej – Łabędy Sp. z o.o. wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

4. Przekazywanie danych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu www.zop.pl osobom trzecim.

5. Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas a także Zaufanych Partnerów:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  • prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora).

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody: masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi): masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami w zakładce Kontakt, a w zakresie poszczególnych usług – zalogować się do usługi i skorzystać z udostępnionych w usłudze narzędzi IT bądź poinformować nasz dział obsługi klienta.

6. Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Pomagają poznać działania użytkownika na stronie i dowiedzieć się jakie informacje go interesują.

W wielu przypadkach aplikacje służące do przeglądania stron internetowych domyślnie mają ustawioną możliwość przechowywania plików cookies na komputerze użytkownika. W każdym momencie użytkownik przeglądarki internetowej ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies przez przeglądarkę albo informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika.

Użytkownik ma także prawo do zmiany wykorzystywania ciasteczek poprzez samodzielny wybór, na które ciasteczka się zgadza bądź też nie. Zmian może dokonać klikając przycisk „Zarządzaj zgodami”.